Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Knyszyn w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Knyszyn

Knyszyn, gmina w województwie podlaskim, powiat moniecki.

Powierzchnia gminy Knyszyn wynosi 127 km2, zajmuje 996 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Knyszyn zamieszkuje 4 713 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1912 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Knyszyn wynosi 37, jest 1956 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Knyszyn. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Knyszyn prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Knyszyn.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Knyszyn: 127996
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Knyszyn: 0,131425
Lesistość w % w gminie Knyszyn: 33,3716
Ludność na 1 km2 w gminie Knyszyn: 371956
Liczba ludności ogółem w gminie Knyszyn: 4 7131912
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Knyszyn: -7,81729
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Knyszyn: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Knyszyn: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Knyszyn: 3,85-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Knyszyn: 81,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Knyszyn: 831255
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Knyszyn: 1,92180
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Knyszyn: 83,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Knyszyn: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Knyszyn: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Knyszyn: 870,8807
Przedszkola bez specjalnych w gminie Knyszyn: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Knyszyn: 351,2879
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Knyszyn: 90,9989
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Knyszyn: 1,71554
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Knyszyn: 2391547
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Knyszyn: 2 216-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Knyszyn: 3 785-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Knyszyn: 3 997-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Knyszyn: 88,61460
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Knyszyn: 55,3886
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Knyszyn: 95,5467
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Knyszyn: 90,5247
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Knyszyn: 78,61685
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Knyszyn: 5,01838

Źródłem danych statystycznych dla gminy Knyszyn jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Knyszyn, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Knyszyn. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.