Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Knyszyn  sprawdź informacje Na Mapie gminy Knyszyn

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Knyszyn.

Mapa Geoportal Knyszyn

Dane urzędu

Urząd Miejski w Knyszynieul. Rynek 39Knyszyn, 19-120

Tel: 85 7279971

Fax: 85 7279970

E-mail: um@knyszyn.pl

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Knyszyn: 2008043

Witryna: www.knyszyn.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jarosław Antoni Chmielewskium@knyszyn.pl

Gmina Knyszyn w liczbach

Powierzchnia gminy Knyszyn*

127 km2

996 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Knyszyn*

4 713 mieszkańców

1912 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Knyszyn*

37 mieszkańców na km2

1956 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Knyszyn

Geoportal Knyszyn prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Knyszyn

Jak powstał Geoportal gminy Knyszyn?

Geoportal Knyszyn powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Knyszyn, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Knyszyn umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Knyszyn

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Knyszyn?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Knyszyn;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Knyszyn;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Knyszyn;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Knyszyn;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Knyszyna.
Informacje na Geoportalu Knyszyn

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Knyszyn?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Knyszyn;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Knyszyn;
 • Rejestr MPZP Knyszyn;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Knyszyn;
 • Mapa Topograficzna gminy Knyszyn;
 • Mapa Solarna gminy Knyszyn;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Knyszyn;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Knyszyn

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Knyszyn?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Knyszyn.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Knyszyn łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Knyszynie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Knyszyna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Knyszyn, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Knyszyn oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Knyszyn. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Knyszyna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Knyszyna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Knyszyn. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Knyszyn.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Knyszynie.

  Geoportal gminy Knyszyn posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Knyszyn. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Knyszynie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Knyszyn przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Knyszynie.

  W Geoportalu Knyszyn przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Knyszyn. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Knyszynie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Knyszyn zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Knyszyn, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Knyszyn oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Knyszyn.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Knyszyn. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Knyszyn są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Knyszyn podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Knyszyn.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Knyszynie. W Geoportalu gminy Knyszyn udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Knyszynie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Knyszyn.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Knyszyn. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Knyszyn dla mieszkańców

Geoportal Knyszyn jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Knyszyn. Na mapie Knyszyna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Knyszyn mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Knyszyn. Korzystając z map Geoportalu gminy Knyszyn w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Knyszyn są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Knyszyn dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Knyszyn dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu