Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Knyszyn  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Knyszyn

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Knyszyn.

Mapa Geoportal Knyszyn
Mapa z granicą gminy Knyszyn

Dane urzędu

Urząd Miejski w Knyszynieul. Rynek 39Knyszyn, 19-120

Tel: 85 7279971 wewn. -

Fax: 85 7279970 wewn. -

Elektroniczna skrzynka podawcza: /200220/skrytkaESP

E-mail: um@knyszyn.pl

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Knyszyn: 2008043

Witryna: www.knyszyn.pl

Władze lokalne: Burmistrz Krzysztof CHOWAŃSKIum@knyszyn.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Knyszyna

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Knyszyn to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Knyszyn na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Knyszyna, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Knyszyna, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Knyszyna

Gmina Knyszyn w liczbach

Powierzchnia gminy Knyszyn*

127 km2

996 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Knyszyn*

4 713 mieszkańców

1912 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Knyszyn*

37 mieszkańców na km2

1956 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Knyszyn

Geoportal Knyszyn prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Knyszyn, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Knyszyn.

Dostęp do danych Geoportalu Knyszyn

Jak powstał Geoportal gminy Knyszyn?

Geoportal Knyszyn powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Knyszyn, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Knyszyn.

Geoportal Knyszyn umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Knyszyn oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Knyszyn, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Knyszyn

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Knyszyn?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Knyszyn ( EGIB gminy Knyszyn);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Knyszyn);
 • Rejestr MPZP gminy Knyszyn (MPZP gminy Knyszyn);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Knyszyn;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Knyszyn;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Knyszyna.
Informacje na Geoportalu Knyszyn

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Knyszyn?

Korzyści z Geoportalu Knyszyn

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Knyszyn?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Knyszyn.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Knyszyn łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Knyszynie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Knyszyna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Knyszyn, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Knyszyn oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Knyszyn. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Knyszyna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Knyszyna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Knyszyn. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Knyszyn.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Knyszynie.

  Geoportal gminy Knyszyn posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Knyszyn. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Knyszynie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Knyszyn przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Knyszynie.

  W Geoportalu Knyszyn przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Knyszyn. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Knyszynie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Knyszyn zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Knyszyn, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Knyszyn oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Knyszyn.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Knyszyn. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Knyszyn są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Knyszyn podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Knyszyn.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Knyszynie. W Geoportalu gminy Knyszyn udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Knyszynie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Knyszyn.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Knyszyn. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Knyszyn.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Knyszyn, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Knyszyn. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Knyszyn.

 • Zabytki w gminie Knyszyn

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Knyszyn. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Knyszyn oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Knyszyn.

 • Informacje o wyborach w gminie Knyszyn

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Knyszyn. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Knyszyn i wiele istotnych informacji.

Geoportal Knyszyn dla mieszkańców

Geoportal Knyszyn jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Knyszyn. Na mapie Knyszyna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Knyszyn mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Knyszyn. Korzystając z map Geoportalu gminy Knyszyn w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Knyszyn są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Knyszyn dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Knyszyn dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu